Lag utan sluttid

Nedan visas lag som inte siktar på någon specifik sluttid eller snittempo, utan istället fokuserar på att bara ta sig i mål.
2 träffar
Lagnamn
Snäll & Kompani
Ingen sluttid vald
Se laget
Lagnamn
Team BAE
Ingen sluttid vald
Se laget

Hittar du inget lag som passar?

Ta chansen att skapa ett eget lag i stället. Alla som vill får ansöka om att bli medlem i ditt lag, men det är du som bestämmer vem som ska få vara med.